Hörslinga, eller hörselslinga - ett exempel på hörseltekniska hjälpmedel

Att kunna höra är väsentligt för oss alla. Och har man nedsatt hörsel är det viktigt att få hjälp att höra i alla olika typer av miljöer. Hörservice har flera olika typer av hörseltekniska hjälpmedel som vi projekterar och installerar. Bl a hörslinga, även kallad hörselslinga.

Då vi på Hörservice är leverantörsoberoende, jobbar vi med de bästa produkterna från alla producenter/importörer. Vi har sedan många år tillbaka mycket gott sam-arbete med de största leverantörerna av hörhjälpmedel.

Hörselslinga – enkelt och effektivt

Hörselslingor, ibland även kallat teleslinga, överför ljud trådlöst från t.ex. Radio/TV och mikrofoner till din hörapparat.

Hörseltekniska hjälpmedel för bra konferensljud

Vi förbättrar ditt konferensljud med hjälp av mikrofoner kopplade till högtalare och en hörselslinga. Det ger alla konferensdeltagare en bra möjlighet att höra vad som sägs. Hörselslingan överför ljudet trådlöst till deltagare med hörapparat.

Hörselteknik för samlingssalar, aulor, kyrkor m.m

I större lokaler använder vi mikrofoner, högtalare och hörselslinga kopplade till en förstärkare. Efter en noggrann genomgång av de akustiska förhållandena i lokalen tar vi fram den bästa tekniska och ekonomiska lösningen och sköter installation och finjustering.

Hörslinga, Hörselslinga, hörseltekniska hjälpmedel i konferensrum

Hörslinga, Hörselslinga, hörseltekniska hjälpmedel i kyrka