Hörhjälpmedel till personer med nedsatt hörsel

Hörslinga Har du behov av hörhjälp hemma, på arbetsplatsen, i konferensrum, i kyrkan, eller kanske ett större samlingssal?

Lokaler där personer med nedsatt hörsel vistas kan behöva förses med hörhjälpmedel på olika sätt. Kontakta oss för rådgivning.

Då kan vi på Hörservice ge dig en totallösning med projektering och installation av utrustning för hörhjälp från marknadens ledande tillverkare.

Vi har lång erfarenhet och kunskap om hörselhjälpmedel så kontakta oss nu.

» Läs mer om hörseltekniska hjälpmedel här.