Referenser - Hörseltekniska installationer. T-slinga, teleslinga etc.

Vi har genom åren levererat hörseltekniska hjälpmedel, exempelvis T-slinga eller teleslinga till en mängd olika kunder och lokaler.

Här är några exempel:

  • Myndigheter
  • Organisationer
  • Kommuner
  • Stockholms läns landsting
  • Skolor
  • Konferensanläggningar
  • Kyrkor, församlingar
  • Teatrar
  • Museer

Handikappombudsmannen, Handisam, Regeringskansliet,
Socialdepartementet, Konsumentverket, Skolverket, Jämo,
Hjälpmedelsinstitutet, Läkemedelsförmånsnämnden,
Riksförsäkringsverket, Sveriges kommuner och landsting,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skatteverket,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Socialstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten,
Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Hörselskadades riksförbund HRF, HRF distrikt Stockholm,
HRF föreningar i Stockholm, Haninge, Järfälla-Upplandsbro, Nacka-Wärmdö,
Huddinge, Sveriges Dövas riksförbund, Stockholms dövas förening,
Synskadades riksförbund, Föreningen Sveriges dövblinda,
Handikappförbundens samarbetsorgan HSO, Stockholm, Uppsala, Södertälje,
ABF Stockholm, Huddinge, PRO, SHIA, FSDBF, Svenska frimurareorden,
Stockholm, Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Uppsala, Täby, Sigtuna, Sundbyberg,
Knivsta, Botkyrka, Huddinge, Södertälje, Järfälla, Sollentuna, Botkyrka, Vaxholm,
Danderyd, Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Huddinge samt Rosenlund. Dövteamet / Dövblindteamet, Tolkcentralen,
Dövpsykiatriska mottagningen, Dövblindas aktivitetshus, Ersta diakonisällskap,
Lokum AB, Stockholms syncentral, AF Rehabilitering/hörsel, Alviksskolan,
Manilla skolan, Karolinska institutet, Audionomutbildningen,
Långholmens folkhögskola, Södertörns högskola, Örebro RGD/RGH, PRO:s folkhögskola,
Lärarhögskolan i Stockholm, Bromma gymnasium, Nordic hotell i Stockholm AB,
Wiks folkhögskola, Bonnierhuset AB, Täby park hotell, Scandic Upplands Väsby,
Finlands ambassad, World trade center Stockholm, Svenska Statoil AB,
Rönneberga kurs och konferens, SV Nacka , SV Kungsholmen-Norrmalm,
Midgårds konferenscenter, Triangelkyrkan, Betelförsamlingen, Österhaninge församling,
Sollentuna församling, Högalids församling, Svenska kyrkan i Sundbyberg,
Sollentuna missionsförsamling, Gustav Vasa församling, Engelbrekts församling,
Stockholms stift, Täby församling, Tyresö Pingstkyrka, Vallentuna församling,
Nya Kyrkan, Uppsala kyrkliga samfällighet, Tyresö församling, Jakobsbergs församling,
Rasbo kyrkliga samfällighet, Söderledskyrkan, Missionskyrkan, Uppsala stadsteater,
Fria teatern, Wasa museet, Uppsala konstmuseum, Upplandsmuseet, Riksteatern,
Stockholms stadsmuseum, med flera.

Kontakta oss om du är intresserad att anlita oss.

Teleslinga, T-slinga i hörsal

Teleslinga, T-slinga i kyrka

Teleslinga, T-slinga i konferensrum