Service på hjälpmedel för hörselskadade - en viktig del av hörseltekniken

Kontinuerlig översyn och service av hjälpmedel hörselskadade är viktiga för att det skall fungera som det är tänkt. Våra förmånliga serviceavtal ger dig en trygg situation med en utrustning som fungerar. Skulle trots allt problem uppstå är vi snabbt på plats för att felsöka och åtgärda.

Kontakta oss för mer information.

hjälpmedel hörselskadade